Kinvaro T-Slim nga Grass

Kinvaro T-Slim nga Grass

Përparimi teknologjik nënkupton të zgjerosh kufijtë e imagjinatës. Deri kohët e fundit, do të kishte qenë e paimagjinueshme të integrohej plotësisht një sistem i palosshëm dhe i qëndrueshëm brenda strukturës së mobiljes.
Kinvaro T-Slim e bën këtë imagjinate, realitet.

Nga kjo pikëpamje, mekanizmi i ri është një kthesë e fortë, një vit 0 në ndërtimin e mobiljeve.
Inxhinierët GRASS janë pionierë të kësaj duke arritur të zvogëlojnë këtë mekanizëm kompleks vetëm në 12 mm.
GRASS, Feel more WOW…