04.07.019 00 Varëse portmantoje CAPA 1407 shkëlqim e vogël
04.07.019 01Varëse portmantoje CAPA 1453 shkëlqim e madhe